แพ็คเกจ

 ผู้ใหญ่       โปรโมชั่นเข้าฟรี
 เด็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม.)
      โปรโมชั่นเข้าฟรี

 

1. เช่าชุดไทยเดินภายในโครงการ  
2. กิจกรรมทำขนมครก   
3. นั่งเรือชมวิว  

  

กิจกรรม

 

 

 

1. กิจกรรมให้อาหารปลาคาร์ฟ    
2. กิจกรรมเพ้นท์พัดผ้าแพร       
3. กิจกรรมเพ้นท์ปูนปลาสเตอร์        
4. กิจกรรมทำเทียนเจล       
5. กิจกรรมเพ้นท์เสื้อยืดบาติก       
6. กิจกรรมสปากระปุก      
7. เล่นกิจกรรมสงกรานต์ และ กิจกรรมลอยกระทง         
8. เช่าชุดไทยเดินภายในโครงการ    
9. สตูดิโอถ่ายภาพ      
 
10. ช่างภาพส่วนตัว    
      Unlimited Photo    
11. กิจกรรมนั่งเรือชมวิว    
12. กิจกรรมทำขนมครก    
 * คนไทยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ *    
 สงกรานต์-ลอยกระทง คนไทยห้าสิบบาท    
     
     
 

 


ชื่อผู้ตอบ: